Toplumsal Sürdürülebilirlikte Kadınların Ekonomiye Katılımının Dört Önemli Etkisi

Watsons  4 Mart 2022

Kadınların iş gücüne katılmasının ülkelerin gayri safi milli hasılalarını %35 artırabildiğini biliyor muydunuz? Dünya Ekonomi Forumu tarafından yapılan bir araştırmanın verilerine göre kadınların çalışma hayatına katılması, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarının yanı sıra ülke ekonomisine katkı sağlanması açısından da oldukça önemli.

Küresel nüfusun yarısını oluşturan kadınların dünyanın her yerinde iş gücüne katılımı; erkeklerin henüz maalesef çok altında. Türkiye’de 15-64 yaş aralığındaki erkeklerin iş gücüne katılım oranı yüzde 78,2 iken aynı yaş grubundaki kadınlarda bu oran yalnızca yüzde 38,7.

Toplumda kadının eğitilmesi sadece onun iş gücüne katılması için gerekli şartları oluşturmuyor, aynı zamanda bir çarpan etkisi yaratarak kadının dokunduğu herkesi değiştiriyor. Eski bir Afrika atasözünün de dediği gibi “Bir erkeği eğittiğinizde bir bireyi eğitmiş olursunuz, ancak bir kadını eğittiğinizde bir aileyi ve bir ulusu eğitirsiniz.”  Yapılan araştırmalar kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılımlarının da arttığını gösteriyor. 2019 yılında yapılan bir araştırmada okur yazar olmayan kadınların iş gücüne katılım oranı %15’lerde iken yükseköğretim mezunu kadınların iş gücü katılım oranına bakıldığında bu oranın %70’lere çıktığı görülüyor. Kadınların toplum genelinde ‘girişimci’ olarak algılanmaması ise kadınların yerel ekonomiye dahil olarak hem kendi
sosyo-ekonomik durumlarında hem de toplum genelinde gelişme sağlamalarının önündeki bir engel olarak karşımıza çıkıyor.

Kadınların ekonomiye katılımının artırılmasında hem kurumların hem de şirketlerin kadın istihdamına öncelik vermesi ve kadınların çalışma şartlarını iyileştirmesi ise kilit rol oynuyor.

Kadınların Ekonomiye Katılımının Dört Önemli Etkisi

  • Kadınların Ekonomik Olarak Güçlendirilmesi Toplumsal Sürdürülebilirliğin Merkezinde Yer Alır

Kadınların eşit olanaklarla iş hayatına katılmaları hem ekonomik olarak güçlenmeleri hem de her alanda kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri anlamına geliyor. Bu da kadınların üretken kaynaklara erişimleri ve bunlar üzerinde kontrolleri, kendi zamanları, yaşamları üzerinde kontrolleri ve hane halkından uluslararası kurumlara kadar her düzeyde ekonomik karar alma süreçlerinde artan ses ve güç anlamına geliyor.

  • Kadınların ve Kız Çocuklarının Eğitim Düzeyinin Artırılması, Kadınların Ekonomik Olarak Güçlenmesine Katkıda Bulunur
Hemen Okuyun  Badem Yağı Faydaları

Günümüz dünyasının hızlı gelişen teknolojik yenilikleri de düşünüldüğünde kadın ve kız çocuklarının yaşam boyu eğitim almaları; beceri kazanmaları ve becerilerinin geliştirilmesi, gelir yaratma fırsatları ve kadınların ekonomiye katılarak ekonomik olarak güçlenmesi açısından kritik öneme sahiptir.

  • Kadınlar Toplumsal Sürdürülebilirlikte Anahtar Rol Oynar

Çalışma hayatına dahil olan kadınlar, eşitsizlikler ve hoşgörüsüzlük karşısında daha duyarlı liderlik yapabilir ve bulundukları kurumlarda fark yaratabilirler. İş gücüne katılım, kadınların ev içi alan dışında etkileşim kurmasına ve farklı sosyal gruplarla bir araya gelmesine de olanak tanır. Kadın ve erkeklerin eşit oranda ekonomiye katılımları, ülkenin uzun vadeli ekonomik refahını da artırır.

  • Kadınların Ekonomiye Katılımı ve Güçlenmesi Toplumun Gelişmesindeki En Önemli Faktördür

Geçmişten günümüze kadar bakıldığında çalışan annelerin çocuklarının daha yüksek akademik başarıya, daha fazla kariyer başarısına sahip oldukları ve daha geniş spektrumlu kariyer tercihlerine yöneldiği görülmüştür. Kadının çalışması hem çocuklarına rol model olması hem de ailenin genel ekonomik durumunu iyileştirmesi açısından da oldukça önemlidir.

Watsons Türkiye Olarak Kadın Emeğini Güçlendirmek ve Kadınların Ekonomiye Katılımını Desteklemek İçin Çalışıyoruz

Watsons Türkiye olarak bir ülkenin gelişmişlik ve refah düzeyinin artması için kadınların ekonomiye katılımının oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. Kadın girişimcilere ve çalışanlara destek olmak, öncelik vermek, emeklerini görünür kılmak ve yerel üretimi desteklemek için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Watsons Türkiye adına yerel üretim yapan üretici firmaların kadın çalışan oranlarını artırmaları için onları teşvik ediyoruz. Bu yüzden çalışanlarımızın yüzde 79’unu kadın kadrolarına ayırmanın yanında bizimle çalışacak firmalara kadın çalışan oranlarını soruyor ve takip ediyoruz. Bu kriterin tedarikçi seçimlerimizde önemli bir rol oynadığını belirtiyoruz. 2021 yılı itibari ile Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri ödül gecemizde Watsons için üretim yapan ve en yüksek kadın çalışan oranına sahip ilk 3 tedarikçimizi ödüllendiriyoruz ve ödüllendirmeye devam edeceğiz.

Hemen Okuyun  Sürdürülebilir Yaşam - 4

Kadınların ekonomik olarak güçlenmelerine ve yerel üretime destek olmak için Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğimiz ile KEDV’in ülkemizde desteklediği 200’ün üzerindeki kadın kooperatifinde kadınların el emeği ile yerel olarak üretilen ürünleri hiçbir kâr elde etmeden seçili Watsons mağazalarında, watsons.com.tr’de ve Watsons Mobil Uygulaması’nda müşterilerimizle buluşturuyoruz ve ülkemizin dört bir yanındaki yerel üretici kadınların ekonomik olarak güçlenmelerini destekliyoruz.

Kaynaklar:

https://www.researchgate.net/publication/265245163_Mothers_at_Work_Effects_on_Children’s_Well-Being

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/09/bloom.htm

https://gender.khas.edu.tr/sites/gender.khas.edu.tr/files/inline-files/TTCKAA2020.pdf

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/825438#:~:text=%C3%87o%C4%9Funlu%C4%9Funun%20ailesinde%20kad%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1%20ailede,aile%20birli%C4%9Fini%20g%C3%BC%C3%A7lendirme%20olarak%20belirlenmi%C5%9Ftir.

https://www.dogrulukpayi.com/bulten/turkiye-de-calisma-hayatinda-yasanan-cinsiyet-esitsizligi

https://www.genel-is.org.tr/turkiyede-kadin-emegi-raporumuz-yayimlandi,2,21031#.YhtgRhPP23I

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures

https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/ten-things-to-know-about-gender-equality

https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/women-in-the-workplace

https://www.weforum.org/agenda/2018/12/economic-gains-from-gender-inclusion-even-greater-than-you-thought/

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3617953

 

(Visited 255 times, 1 visits today)